TEDAM Çin’de İlgi Gördü

Türkiye’nin ilk dış ticaret araştırma merkezi olma niteliğini taşıyan Dış Ticaret Araştırma Merkezi (TEDAM), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirildi. TEDAM, dış ticaret alanında araştırmalar ve saha çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek, sorunlara çözüm önerileri getirmek, dış ticaret alanında makro politikalar üretmek ve politika üreticilere yol göstermek amacıyla Mayıs 2014’te kuruldu.

Kuruluşunun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen TEDAM önemli çalışmalara imza atıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Ceren Yalçın, Dış Ticaret Araştırma Merkezi’nde (TEDAM) direktör olarak görev yapıyor. Yalçın ile TEDAM’daki faaliyetleri hakkında konuştum.
Merkezin kurulduğu ilk aylarda öğretim üyesi sıfatıyla Çin’de düzenlenen İpekyolu Ekonomik Kuşağı Uluslararası Semineri’ne konuşmacı olarak katıldığını anlatan Yalçın, şunları söyledi: “İpekyolu’nun yakın gelecekte Çin’in ekonomi stratejisinin önemli bir ayağını oluşturacağı anlaşılıyor. Açıkçası merkez olarak bizim de Çin ile ilgili projelerimiz ve kurmayı istediğimiz işbirlikleri var. Bunları peyderpey gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Buradaki temaslarımızda TEDAM’ın direktörü olarak sık sık merkezin misyonundan ve hedefl erinden bahsetmeye çalıştım. Böylece, hem seminer konuşmalarının derlendiği özet bildiride hem de sonrasında çıkan kitapta TEDAM yer aldı. Kurumsallık ve farkındalık yaratma adına bunun önemli olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca, Çin’in ulusal kanalı CCTV benimle özel bir röportaj gerçekleştirdi. Orada da merkez faaliyetlerinden bahsettim. Bunun yansıması olarak TÜSİAD Beijing Ofisi benimle iletişime geçti ve ortaklaşa neler yapılabileceği üzerinde görüşmeler yaptık. Bu çerçevede İpekyolu Ekonomik Kuşağı Uluslararası Semineri’nin 2’ncisini İstanbul’da yapmayı arzuluyoruz.”

TEDAM’ın önüne gelen teklifleri ağırlıklı olarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını gözeterek değerlendirdiğini ifade eden Yalçın, buna göre halihazırda iki tane araştırma projesinin koordinatörlüğünü yaptıklarını belirtti. Yalçın, “Bunlardan ilki ‘Türk Makine İmalat Sanayinde Ar-Ge ve İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Araştırma.’ Bu araştırma ile sektörün sorun ve beklentileri analiz edilerek, yapılacak tespit ve tahlillerle bu alana hizmet edebilecek etkili bir eylem planı oluşturulması hedefl eniyor. İkinci araştırma projesi ‘Türkiye’de Sektörlerin Ekonomiye Gerçek Katkılarının Ne Kadar Olduğu’ ile ilgili. Buna göre, Türkiye’de sektörlerin yarattıkları katma değerlerden sektörlerin ithal girdi rakamları düşülmek suretiyle bir milli katma değer serisi hesaplanması, bu suretle sektörlerin milli ekonomiye gerçek katkılarının belirlenmesi amaçlanmakta. Söz konusu araştırma projelerinin çeşitlenerek arttırılması için çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki tarihlerde bunları da kamuoyu ile paylaşmayı hedefl iyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu çalışmalar dışında dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili farklı raporlamalar ve toplantılar da yaptıklarını sözlerine ekledi.

http://www.dunya.com/mobi/author_article_detail.php?id=157483